Boventonen

Geluid ontstaat als iets gaat trillen. Die trillingen hebben een toonhoogte, een sterkte en een bepaalde duur. Maar ze hebben ook een "timbre", een klank. Die klank wordt bepaald door boventonen, en wel het aantal dat mee trilt en de sterkte waarin ze mee trillen.

Welke boventonen bij een grondtoon kunnen horen wordt door een aantal rekenkundige verhoudingen bepaald. Uit die verhoudingen volgt een reeks en die is op elke toon op te bouwen. Hieronder een afbeelding met de boventonen reeks die hoort bij C groot octaaf (kortweg C-groot). De tonen waar een kruis boven staat worden in de praktijk niet gebruikt omdat ze volgens onze begrippen "vals" zijn.

boventonen