Drie- en vierklanken

We hebben drieklanken leren kennen als een opstapeling van een grondtoon, een terts en een kwint. Maar net als intervallen omgekeerd kunnen worden, zo kan dat ook bij intervallen. Dat betekent dat je bij een interval bijv. de grondtoon een octaaf kan verhogen. Je krijgt dan een opeenstapeling van een terts, een kwint en de grondtoon. De terts is nu bastoon (dus niet de grondtoon). We spreken bij intervallen van liggingen en we kennen die 3:

grond ligging grondtoon is bastoon, daarboven terts en kwint
1e omkering terts is bastoon, daarboven kwint en grondtoon we spreken nu van een sextakkoord
2e omkering kwint is bastoon, daarboven grondtoon en terts we spreken nu van een kwart-sext akkoord

Vierklanken

Dit is een keuze onderdeel.

Een vierklank wordt opgebouwd uit een drieklank met daarboven op nog een extra terts. De afstand van de grondtoon tot die 4e akkoord toon is een septiem, vandaar de naam Septiem akkoord.

Er zijn veel verschillende vierklanken maar we bespreken hier de 2 belangrijkste:

Op de 5e trap van de grote terts toonladder gr. 3-kl + k7 (oftewel: g3+k3+k3) Dominant septiem akkoord
Op de 7e trap van de harmonische kleine terts toonladder v. 3-kl + v7 (oftewel: k3+k3+k3)

Ook de vierklankt kan omgekeerd worden:

grond ligging grondtoon is bas 7 akkoord
1e omkering terts is bas 6/5 akkoord
2e omkering kwint is bas 4/3 akkoord
3e omkering septiem is bas 2 akkoord