Intervallen

Tot nu toe hebben we het steeds gehad over intervallen tot maximaal een octaaf. Maar natuurlijk zijn er ook intervallen die groter zijn dan een octaaf.

De naamgeving van deze intervallen (rein, klein, groot etc.) komt overeen met de naamgeving van het interval dat een rein octaaf kleiner is. Voorbeeld: de sprong van c-een gestreept naar d-twee gestreept is een rein octaaf + een grote secunde. Dit interval heet none en volledig dus: grote none. Je moet de intervallen kennen t/m het rein duodecime (rein octaaf + reine kwint).
Hieronder een overzicht: