Toonladders

Voor niveau D is er geen "verplichte" stof m.b.t. toonladders.

Er is wel een keuze onderdeel: Kerktoonladders.
De toonladders die wij als basis gebruiken (Grote- en Kleine terts oftewel Majeur en Mineur) komen voort uit Gregoriaanse muziek. Hieronder volgt een opsomming van 7 zogenaamde Kerktoonladders. Voor de onverzichtelijkheid geven we ze allemaal weer met gebruikmaken van de ons bekende stamtonen (c-d-e-f-g-a-b), oftewel de witte toetsen van de piano.

Ionisch c-d-e-f-g-a-b-c dit is onze grote terts toonladder
Dorisch d-e-f-g-a-b-c-d
Frygisch e-f-g-a-b-c-d-e
Lydisch f-g-a-b-c-d-e-f
Mixolydisch g-a-b-c-d-e-f-g
Aeolisch a-b-c-d-e-f-g-a dit is onze kleine terts toonladder
Lokrisch b-c-d-e-f-g-a-b